Alcohol in de zwangerschap

Wat doet alcohol met je baby in de zwangerschap?

Tijdens de zwangerschap is de concentratie alcohol in het bloed van de moeder gelijk aan die in de weefsels van de baby. Met andere woorden, ieder glaasje alcohol wat jij drinkt komt net zo hard bij de baby aan. Alcohol in de  zwangerschap kan diverse gevolgen hebben voor embryo, foetus en zwangerschap.

Risico’s

De risico’s en de ernst van de effecten nemen toe naarmate het gemiddelde alcoholgebruik en het aantal glazen per gelegenheid hoger is. Welk (blijvend) effect alcohol in de zwangerschap heeft blijkt deels afhankelijk te zijn van het moment van blootstelling, maar alcoholgebruik kan op ieder moment in de zwangerschap ongewenste effecten veroorzaken.

Gevolgen

Bij een gebruik van alcohol in de zwangerschap van minder dan één glas per dag zijn er al aanwijzingen dat het een ongunstig effect kan hebben op de zwangerschap in de vorm van miskramen, foetale sterfte en vroeggeboorte. Ook zijn er aanwijzingen dat minder dan één glas alcohol per dag in de zwangerschap negatieve gevolgen kan hebben op de psychomotorische ontwikkeling van de baby. Onder zwangere vrouwen die gemiddeld één tot twee standaard horecaglazen per dag drinken is een negatief effect op de psychomotorische ontwikkeling van het kind waarschijnlijk en is mogelijk het risico verhoogd van miskramen, foetale sterfte, vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.

Ontwikkeling longen

Bewezen is dat de baby, bij gebruik van één tot twee glazen alcohol, gedurende langere tijd stopt met het maken van ademhalingsbewegingen. Nu haalt een baby in de baarmoeder niet echt adem, hij krijgt zijn zuurstof immers via de placenta, maar de adembewegingen die hij maakt zijn wel nodig om de longen goed te laten ontwikkelen.

Hoeveelheid

Bij gebruik van zes of meer glazen alcoholhoudende drank per dag is, naast eerder genoemde effecten, het risico op aangeboren afwijkingen bij de baby verhoogd en het ontstaan van het Foetaal Alcohol Syndroom. Mogelijk is het risico van bepaalde aangeboren afwijkingen ook verhoogd bij de kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap gemiddeld een laag alcoholgebruik hebben, maar bij sommige gelegenheden zes glazen of meer drinken. Omdat diverse studies nogal een verschillend beeld laten zien van de effecten van alcohol in de zwangerschap is niet met zekerheid te zeggen welk gebruik van alcohol in de zwangerschap veilig kan worden genoemd.

Geen alcohol

Er zijn aanwijzingen dat ook een gering alcoholgebruik in de zwangerschap de risico’s op negatieve effecten al sterk verhoogd. Wel is duidelijk dat de ernst van de effecten toeneemt naarmate het gemiddelde alcoholgebruik in de zwangerschap hoger is en naarmate er meer glazen per gelegenheid worden gedronken. Omdat er geen veilige ondergrens is te stellen is het advies om helemaal geen alcoholhoudende dranken te  drinken in de zwangerschap.