Gehoorscreening

Gehoorscreening

Met de gehoortest, die ook gehoorscreening wordt genoemd, kan bij de baby een afwijking aan het gehoor snel worden ontdekt. Hoe eerder dat gebeurt, hoe sneller de behandeling kan beginnen. De gehoortest doet geen pijn en duurt maar een paar minuten. Jullie kind merkt er nauwelijks iets van en slaapt waarschijnlijk gewoon door.

Waarom is een goed gehoor belangrijk?

Een goed gehoor is belangrijk om taal te leren en om goed te leren praten.  Als een kind dit niet goed leert, kan dat grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling. Zo is goed praten van groot belang om bijvoorbeeld sociale contacten te kunnen leggen.

Wie voert de gehoortest bij mijn baby uit?

Een deskundige medewerker van het consultatiebureau voert de test uit. Jeugdgezondheidszorg biedt de gehoortest aan, uw consultatiebureau maakt daar onderdeel van uit.

Waar en wanneer wordt de gehoortest bij mijn baby afgenomen?

De gehoortest gebeurt in de meeste regio’s bij u thuis tussen dag 4 en 7 na de geboorte. De gehoortest vindt dan vaak tegelijk plaats met de hielprik. Soms maakt het consultatiebureau van tevoren een afspraak, maar vaak komt de medewerker van het consultatiebureau gewoon langs.

Woont u in Zuid-Holland of Gelderland?

Sommige regio’s in Zuid-Holland en Gelderland doen de gehoortest (los van de hielprik) op het consultatiebureau. Dit gebeurt als het kindje een paar weken oud is.

Ligt uw baby in het ziekenhuis?

Als jullie baby in het ziekenhuis ligt, wordt de gehoortest gedaan als jullie  kind weer thuis is. Geef daarom aan het consultatiebureau door wanneer jullie kind uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Wanneer jullie baby voor langere tijd opgenomen is, kan de test in het ziekenhuis worden uitgevoerd. Hierover neemt het consultatiebureau dan contact met jullie op. Gebeurt dat niet, neem dan zelf contact op met het consultatiebureau.

Ligt uw baby op de Intensive Care voor pasgeborenen?

Er is een aparte gehoortest voor baby’s die opgenomen zijn op een Intensive Care afdeling voor pasgeborenen (NICU neonatale intensive care unit  ). Medewerkers op de Intensive Care in het ziekenhuis voeren deze test uit.

Geeft u alstublieft door aan het consultatiebureau dat uw kind de gehoortest in het ziekenhuis op de Intensive Care heeft gehad. Als geheugensteun krijgt jullie van de medewerkers op de Intensive Care een kaart met uitleg mee na de gehoortest.

Voorbereiding

Jullie hoeven geen speciale voorbereidingen te treffen. Wel moet het tijdens de test stil zijn in de kamer. De gehoortest werkt het beste als jullie baby rustig is en slaapt, jullie baby kan in de wieg of in de armen blijven liggen tijdens de gehoortest.