Te vroeg geboren

Te vroeg geboren of wel prematuur

We spreken van een premature geboorte als de baby voor de 37ste week van de zwangerschap geboren wordt. In dit geval zal de bevalling altijd in het ziekenhuis plaatsvinden onder leiding van de gynaecoloog. Als de baby voor de 30ste week geboren wordt, zal je baby worden opgenomen in een gespecialiseerd kinderziekenhuis waar ze alle middelen voorhanden hebben om de baby zo goed mogelijk op te vangen.

De grens waarop een baby word behandeld is 24 weken. De kinderen die dit overleven hebben vaak wel een groter risico om een ”handicap” te krijgen. De ouders hebben een grote stem in de beslissing of ze willen dat er alles aan gedaan wordt om hun kindje in leven te houden, bij een zeer kritieke grens. Veelal is in het begin niet goed te beoordelen hoe een baby, die bij deze termijn wordt geboren op oudere leeftijd zal functioneren. Van de baby’s die al na 24 weken zwangerschap worden geboren, sterft 60% meteen na de geboorte. Duurt de zwangerschap één week langer, dan is de overlevingskans 20% groter.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 60 procent van de kinderen die tussen de 24 en 25 weken zwangerschap geboren worden gezond is. Van de overige 40 procent van de kinderen is er een mogelijkheid dat een deel last krijgt van lichamelijke- en/of verstandelijke handicap. De onderzoekers volgden de baby’s die in leven bleven tot hun tweede jaar.

Wordt een baby geboren vóór 24 weken zwangerschap, dan zijn de overlevingskansen of de kansen op een kwaliteitsvol leven minimaal en wordt er in principe geen intensieve zorg toegediend.

Problemen die voorkomen bij te vroeg geboren baby’s:

– Moeilijk op temperatuur kunnen blijven
– Snel tekort aan glucose (suiker)
– Vaker en erger geel zien (door onrijpheid van de lever)

Problemen bij extreem te vroeg geboren baby’s:

– Ademhalingsproblemen door onrijpheid van de longen
– Niet kunnen drinken door onvoldoende zuigreflex
– Problemen met de ontlasting door onrijpe darmen
– Vaker infecties door onvoldoende afweer
– Sneller allerlei bloedingen door onvoldoende stollingsfactor in het bloed
– Bloedarmoede door onvoldoende mogelijkheid tot aanmaak van bloed
– Tekort aan vitamines en mineralen

Als de baby bij ongeveer 36 weken geboren wordt is de kans groot dat hij niet hoeft te worden opgenomen op de kinderafdeling. Vaak moet je dan wel een paar dagen in het ziekenhuis blijven om te kijken hoe de baby het doet.

Als je baby veel te vroeg geboren wordt moet je er rekening mee houden dat hij zolang in het ziekenhuis moet blijven als dat hij normaal nog in de baarmoeder had gezeten. Dus als hij bij 30 weken zwangerschap wordt geboren moet hij gemiddeld 10 weken in het ziekenhuis blijven. In ieder geval moeten ze een gewicht hebben bereikt van minimaal 2300 gram.

Baby’s die veel te vroeg geboren worden krijgen heel wat te verduren:

– Een infuus voor antibiotica en soms voor voeding
– Een sonde in de maag voor voeding
– Vaak bloedafname voor allerlei onderzoeken
– Krijgen extra zuurstof
– Aansluiting op een monitor voor hartbewaking en dergelijke
– gemis van contact met ouder.

Als je baby opgenomen wordt op de babyafdeling is het erg belangrijk om zoveel mogelijk contact met de baby te maken.

Zowel voor jullie als voor de baby is het contact erg belangrijk voor de ouder-kind binding. Ook al ligt jullie baby aan allerlei slangetjes, dan is het meestal wel mogelijk om regelmatig met hem op schoot te zitten en te knuffelen. Ook het zgn. kangaroeën wordt aanbevolen.