Ik heb diabetes en een zwangerschapswens

Ik heb diabetes en ik wil zwanger worden

Diabetes in de zwangerschap kan gevolgen hebben voor uzelf en de baby. Zwangeren met diabetes hebben bijvoorbeeld een grotere kans op een vroeggeboorte en afwijkingen bij de baby. Vrouwen met diabetes type 1 hebben vaker last van zwangerschapsvergiftiging en hoge bloeddruk.

Gelukkig gaan de meeste zwangerschappen bij diabetes goed. Vooral als de vrouw al voordat ze zwanger raakt, behandeld wordt door een arts.

Heeft u een kinderwens? Maak eerst een afspraak met uw arts. U kunt met uw arts de risico’s bespreken.

De kans op problemen wordt kleiner als uw bloedsuikerwaarden goed zijn voordat u zwanger raakt. De internist of diabetesverpleegkundige kan u hierbij helpen. Te hoge waarden zijn gevaarlijk voor de baby. Dat is vooral aan het begin van de zwangerschap. Dan worden de organen van de baby gemaakt. Daarnaast mag u bepaalde medicijnen niet gebruiken als u zwanger raakt.

Welke gevolgen heeft diabetes in de zwangerschap voor de baby?

Diabetes kan gevolgen hebben voor de baby. De kans daarop is klein als uw bloedsuikerwaarden niet te hoog zijn en niet te veel schommelen.

– Vrouwen met diabetes krijgen vaker een kind met een hoog geboortegewicht. Dat heet macrosomie. Daardoor kan de bevalling lastiger zijn. De baby heeft een iets grotere kans op afwijkingen aan het hart, de nieren, de urinewegen en de rug.
– Na de geboorte kan de baby een te laag bloedsuiker krijgen. De baby moet dan in het ziekenhuis blijven. Meestal is het goed te behandelen met extra voeding of met een infuus.
– De baby heeft meer kans om geelzucht te krijgen. Dat kan meestal geen kwaad en gaat na een paar dagen vanzelf weer over. Ernstige geelzucht is wel gevaarlijk. De baby kan hiervan hersenbeschadiging krijgen. Bij ernstige geelzucht krijgt de baby een behandeling in het ziekenhuis.
– De kans dat de baby te vroeg geboren wordt is groter.
– De kans dat een baby van een moeder met diabetes tijdens de zwangerschap overlijdt, is wat groter dan bij moeders zonder diabetes. Gelukkig komt dit zelden voor.

Hoe groot is de kans dat mijn kind ook diabetes krijgt?

Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan van diabetes. Een kind van een moeder met diabetes heeft dus een grotere kans om later ook diabetes te krijgen. Bij diabetes type 2 is die kans groter dan bij diabetes type 1.

– Als u diabetes type 2 heeft, heeft uw kind 10-20% kans het ook te krijgen. Heeft de vader van uw kind ook diabetes type 2, dan heeft uw kind 40% kans om later diabetes te krijgen.

– Heeft u diabetes type 1, dan heeft uw kind 1-4 % kans het ook te krijgen. Heeft de vader van uw kind ook diabetes type 1, dan heeft uw kind 20-40% kans op diabetes.

Welke gevolgen heeft diabetes in de zwangerschap voor de moeder?

Zwangere vrouwen met diabetes hebben een grotere kans om tijdens de zwangerschap een hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging te krijgen. De kans daarop is bij diabetes type 1 groter dan bij diabetes type 2.

Een zwangerschap kan bepaalde gevolgen van diabetes (complicaties) verergeren. Het gaat om:

Problemen met de nieren (nefropathie). Door hoge bloedsuikers kunnen de nieren beschadigd raken. Er komen dan eiwitten in de urine. Tijdens de zwangerschap kan dit erger worden. Zijn de nierklachten ernstig, dan is er een grotere kans op zwangerschapsvergiftiging en hoge bloeddruk.

Oogklachten (retinopathie). Door diabetes kan het netvlies van de ogen beschadigd raken. Door de zwangerschap kunnen de oogklachten erger worden. De oogklachten kunnen ook voor het eerst tijdens de zwangerschap ontstaan.

De kans op problemen is veel kleiner als uw bloedsuikerwaarden tijdens de zwangerschap goed zijn.

Hoe bereid ik me voor op een zwangerschap bij diabetes?

Heeft u diabetes type 1 en een kinderwens? Maak dan een afspraak met de internist en een gynaecoloog.

Heeft u diabetes type 2 en een kinderwens? Bespreek uw zwangerschapswens dan eerst met uw huisarts. De huisarts verwijst u vervolgens naar een internist en een gynaecoloog in het ziekenhuis.

De gynaecoloog begeleidt alle vrouwen met diabetes tijdens de zwangerschap. Voordat u zwanger bent, vertelt de gynaecoloog u hoe een zwangerschap bij diabetes gaat. Ook bespreekt u uw eigen situatie.

De internist bekijkt samen met u hoe u zich goed kunt voorbereiden op een zwangerschap.

– Het is heel belangrijk dat uw diabetes goed is ingesteld op het moment dat u zwanger raakt.
– Sommige medicijnen zijn niet veilig tijdens de zwangerschap. In overleg met de internist stopt u daarmee. De meeste vrouwen met diabetes type 2 stoppen al voordat ze zwanger raken met tabletten. Ze stappen over op insuline . Insuline is waarschijnlijk veiliger voor de baby. De arts of diabetesverpleegkundige kan u leren hoe u insuline spuit. Verder kunnen ze u uitleggen hoe u bloedglucosemetingen doet. Die metingen zijn belangrijk voor en tijdens de zwangerschap.

Door de zwangerschap kunt u problemen met uw nieren krijgen. Heeft u al nierklachten, dan kunnen die erger worden. De internist onderzoekt daarom hoe goed uw nieren werken.

Tijdens de zwangerschap kunnen oogklachten erger worden. Heeft u ernstige oogklachten? Dan kan het verstandig zijn om deze eerst te laten behandelen en een zwangerschap uit te stellen.

In de zwangerschap kunnen ook oogklachten ontstaan. Die zijn goed te behandelen als ze vroeg ontdekt worden. Daarom controleert een oogarts of optometrist uw ogen bij de eerste zwangerschapscontrole.