NIPT-NIP-test

NIPT/NIP-test

Met de NIPT kan het DNA van je ongeboren kind worden onderzocht op afwijkingen. Sinds 1 april 2017 krijgen alle zwangere vrouwen als eerste prenatale screening de NIP-test (NIPT) aangeboden. Bij deze Non Invasieve Prenatale Test wordt er bloed afgenomen bij de moeder, waarin ook DNA van het ongeboren kind aanwezig is.

Hoe werkt de NIP-test?

Met de NIPT kan het DNA van je ongeboren kind worden onderzocht op afwijkingen. Voorheen kon je tussen de 11e tot de 14e zwangerschapsweek alleen kiezen voor een combinatietest. Hieruit volgt een kansberekening op Downsyndroom en syndromen van Edwards en Patau. Er wordt gekeken naar je leeftijd, er wordt bloed afgenomen en een nekplooimeting bij je baby uitgevoerd. Als er een verhoogd risico uit de combinatietest komt – een kans van 1 op 200 of hoger op een chromosoomafwijking – dan kom je voor vervolgonderzoek in aanmerking. Tot voor kort waren dit de vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

NIPT: betrouwbaar en veilig

Nu is daar NIPT als extra keuze bijgekomen. Het is een geheel veilige en betrouwbaardere screening dan de combinatietest. Vanaf 10 weken kan er bloed worden afgenomen dat in een laboratorium onderzocht wordt op Down-, Edward- en Patau-syndroom (trisomie 21,18 en 13). De uitslag is binnen 10 tot 15 werkdagen bekend. Je hebt geen verhoogde kans op een miskraam. Het voordeel ten opzichte van de combinatietest is dat je met NIPT een veel kleinere kans hebt dat er nog een vlokkentest of vruchtwaterpunctie gedaan hoeft te worden.

Als je kiest voor de NIPT doe je automatisch mee aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2 studie). Deze studie onderzoekt hoe de NIPT zo goed mogelijk aangeboden kan worden aan zwangere vrouwen. Dat betekent ook dat je gegevens over zwangerschap, de uitkomst van de combinatietest, NIPT, eventuele vruchtwaterpunctie of vlokkentest en gegevens over de geboorte worden bewaard. Ook wordt je bloed opgeslagen. Voor NIPT in het kader van deze TRIDENT-2 studie moet je ook in 2020 € 175 zelf betalen. Dit is ongeveer evenveel als de combinatietest die nu gebruikt wordt in de prenatale screening, namelijk € 168.

Hoeveel vrouwen doen de NIP-test?

In het eerste jaar hebben ongeveer 73.000 zwangeren de NIPT laten doen. Dit is 42% van alle zwangere vrouwen in Nederland. Ongeveer 4% van de zwangeren deed de combinatietest en 54% zag af van screening.

In 0,3% van de zwangerschappen waarbij de NIPT wordt gedaan, is er een aanwijzing dat het ongeboren kind downsyndroom heeft. Voor zowel edwards- als patausyndroom is dat minder dan 0,1%. Deze getallen komen overeen met internationale studies.