Geboorte aangifte

Hoe doe ik aangifte van een geboorte?

Binnen 3 dagen na de geboorte van jullie baby moet jullie baby worden aangegeven. Dat doe je bij de gemeente waar het kindje geboren is. Na de aangifte geeft de ambtenaar van de burgelijke stand een geboorteakte af.

Binnen 3 dagen geboorteaangifte doen

Je moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van het kind. De geboortedag telt niet mee.

Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan krijg je ten minste 2 werkdagen langer de tijd om geboorteaangifte te doen.

Ben je te laat met de aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit bij het Openbaar Ministerie. Je kan dan  een boete krijgen.

Wie doet aangifte?

De vader of duomoeder van het kind moet de geboorteaangifte doen. De moeder uit wie het kind is geboren, mag aangifte doen, maar dat is niet verplicht.

Als vader, duomoeder of moeder geen aangifte kunnen doen, moet de aangifte worden gedaan door:

– iemand die bij de geboorte aanwezig was,

– de eigenaar van het huis waarin het kind is geboren,

– een medewerker van de instelling waar het kind is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis).

– Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren.

Je kindje hoeft niet mee wanener er geboorteaangifte gedaan word.

Welke documenten heb je nodig bij geboorteaangifte?

Om geboorteaangifte te doen heb je  een geldig identiteitsbewijs nodig.

Is er vóór de geboorte erkenning of naamskeuze gedaan? Dan moet je de akte daarvan meenemen als je geboorteaangifte doet. De gegevens van die akte komen in de geboorteakte.

In het algemeen geeft het ziekenhuis of de verloskundige een verklaring van de geboorte af. Het is handig om deze verklaring bij je te hebben bij de aangifte van geboorte. Maar dat is niet verplicht.

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan:

– de gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte)

– de gegevens van de ouder(s).

De geboorteakte is het officiële document dat geldt als bewijs van de geboorte en van de afstamming van het kind van de ouder(s).

Geen kosten geboorteaangifte

Aangifte doen van een geboorte kost niets. Wel moet je betalen als je een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte wilt.