Extra informatie

[vc_row][vc_column][dt_sc_title_desc title=”Extra informatie” image=”8653″ separator_image_color=”#ffffff”][/dt_sc_title_desc][vc_empty_space height=”40px”][/vc_column][/vc_row][dt_sc_toggle_group circle_type=”circle_type”][dt_sc_toggle title=”Achternaamskeuze”]Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen?

Jullie kunnen voor jullie eerste kind samen de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen, de gekozen achternaam geld ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie en of huwelijk.

Wanneer keuze achternaam vastleggen

De keuze voor een achternaam kunnen jullie al voor de geboorte of bij de geboorteaangifte laten vastleggen. Jullie gaan samen naar de burgerlijke stand om jullie naamskeuze te laten vastleggen. Dit kan niet door 1 van beiden en ook niet schriftelijk. Als jullie je kind eerst moeten erkennen, kan je bij de erkenning de achternaam van jullie kindje kiezen. Naamskeuze kan ook bij adoptie en bij de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

Automatisch een achternaam wanneer je niet kiest

Kies je geen achternaam of hebben jullie de keuze niet op tijd vastgelegd? Dan bepaalt de wet welke achternaam jullie kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van de persoonlijke situatie.

Ouders die getrouwd zijn of geregistreerde partners

Man en vrouw

Zijn jullie als man en vrouw getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt jullie kind automatisch de achternaam van de vader.

Willen jullie dat jullie kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet je dat, voor of tijdens de geboorteaangifte, samen laten vastleggen bij de burgerlijke stand.

Twee vrouwen

Zijn jullie  als twee vrouwen getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan geldt het volgende:

– De moeder is zwanger van een onbekende donor (in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting). Jullie kind krijgt automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor moet degene die het kind aangeeft bij de burgerlijke stand (doorgaans de duomoeder), een verklaring overleggen van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Willen jullie dat jullie kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt? Dan moet je dat samen laten vastleggen bij de burgerlijke stand.

– De moeder is zwanger van een bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Jullie kind krijgt automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Willen jullie  dat jullie kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Dan moet je dat samen laten vastleggen bij de burgerlijke stand.

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partners

Zijn jullie niet getrouwd of geen geregistreerde partners? Dan krijgt jullie kind automatisch de achternaam van de moeder. Willen jullie  dat jullie kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt? Dan moet de vader of de duomoeder het kind erkennen. Bij de erkenning kunnen jullie dan samen de naamskeuze doen.

Gezin van twee mannen

Op het moment van de geboorte van een kind, is er ook altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunnen jullie de achternaam van jullie eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als jullie eerste kind samen.

Achternaam kind bij nieuwe partner

Heb je een kind uit een vorige relatie en krijg je met je nieuwe partner een kind? Dan hoeft dit kind niet dezelfde achternaam te krijgen als zijn halfbroer of halfzus. Juridisch gaat het namelijk niet om een kind van dezelfde ouders.

Krijg je met je nieuwe partner meer kinderen? Dan krijgen de volgende kinderen dezelfde achternaam als het eerste kind van jullie samen.[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Behandeling gehoorverlies”]Welke soorten gehoorverlies zijn er?

Jullie  kind kan gehoorverlies hebben aan één oor of aan beide oren. Het kan daarbij gaan om een tijdelijk of blijvend gehoorverlies.

Tijdelijk gehoorverlies

Het gehoorverlies kan veroorzaakt worden door vocht in het middenoor. In zo’n geval gaat het om een tijdelijk gehoorverlies. Het middenoor is het deel van het oor tussen trommelvlies en slakkenhuis. Hierin zitten de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel).

Blijvend gehoorverlies

Het kan ook zijn dat het gehoorverlies van uw kind voor altijd is. Meestal zit de oorzaak daarvan in het binnenoor, in het zogeheten ‘slakkenhuis’. Een blijvend gehoorverlies kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een infectie tijdens de zwangerschap of zuurstoftekort tijdens de geboorte. De oorzaak kan ook erfelijk zijn.

Gehoorverlies aan één oor

Als jullie kind een blijvend gehoorverlies heeft aan één oor, loopt de taal- en spraakontwikkeling geen gevaar. Het is wel nodig dat u er rekening mee houdt. In een rumoerige omgeving zal jullie kind bijvoorbeeld moeite hebben om iemand te verstaan. Het Audiologisch Centrum zal jullie adviezen geven over de begeleiding van jullie kind.

Gehoorverlies aan beide oren

Heeft jullie kind aan beide oren blijvend gehoorverlies? Dan zijn de volgende maatregelen mogelijk:

– Jullie kind kan een hoortoestel krijgen als jullie kind nog wat ‘restgehoor’ heeft. Hoortoestellen versterken het geluid. Dat wil niet zeggen dat een kind dan alles weer normaal kan horen. Het geluid kan vervormd klinken, vooral als de oorzaak van het gehoorverlies in het binnenoor of de gehoorzenuw zit. Toch leert een kind hiermee zo goed mogelijk gebruik te maken van alle geluidssignalen.

– Als jullie kind echt doof blijkt te zijn, hebben hoortoestellen geen zin. In dat geval kunnen eventueel gehoorimplantaten worden aangebracht (‘cochleaire implantaten’) waarmee de gehoorzenuw rechtstreeks gestimuleerd wordt. Dat gebeurt met een operatie.

– Jullie kunnen ook begeleiding krijgen om de taal- en spraakontwikkeling van jullie kind te stimuleren en om jullie te adviseren en ondersteunen bij de opvoeding en begeleiding van jullie kind. Daarnaast kunnen jullie , jullie kind en de overige gezinsleden zonodig gebarentaal leren.

[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Erkennen”]Jullie kindje erkennen

Als je niet getrouwd bent moet je partner het kind erkennen om wettelijk de ouder te worden. Als je niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van het kind, ben je als biologische  vader niet automatisch de wettelijke vader van het kind. Om wettelijk de vader te worden zul je het kind moeten erkennen. Je kind erkennen regel je bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor. Erkenning is niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet. Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de ouder en het kind: de familierechtelijke betrekking. De partner is dan verplicht om het kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een erfenis.

Je kunt je kind op diverse momenten erkennen:

Tijdens de zwangerschap: Er wordt een akte gemaakt waarin wordt erkend dat jij de officiële ouder bent, de moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn.

Bij de geboorteaangifte: maar let wel op, is dit jullie eerste kind, dan moet de moeder erbij aanwezig zijn. Aangezien een geboorteaangifte binnen 3 werkdagen na de geboorte moet plaatsvinden is het vaak nogal belastend voor de moeder om dan mee te gaan naar het gemeentehuis. (tegenwoordig zijn er ook verschillende ziekenhuizen waar je de geboorte aangifte kan doen)

Op enig moment na de geboorte: Als je het kind niet tijdens de geboorteaangifte hebt erkend dan kun je dit op een later tijdstip altijd nog doen. Er wordt dan een aparte akte opgesteld waarin je wordt erkend als de officiële ouder van het kind. Gezien het bovenstaande is het bij een eerste kind wel zo verstandig om de erkenning in de zwangerschap te regelen.

Om een kind te kunnen erkennen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Je mag niet met een andere vrouw getrouwd zijn.
– Je moet schriftelijke toestemming hebben van de moeder en bij het eerste kind moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn.
– Je moet minimaal 16 jaar zijn
– Je moet persoonlijk naar de burgerlijke stand, iemand anders kan dit dus niet voor jou regelen.
– Het te erkennen kind mag niet geboren zijn terwijl de moeder met een ander gehuwd was
– Zowel jij, als de moeder, moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen bij de burgerlijke stand.
– Doordat je je kind erkent krijgt je kind erfrecht en heb je als vader het recht en de plicht om je kind te onderhouden. Maar met een erkenning heb je nog geen ouderlijk gezag. Hiervoor moet je apart een verzoek indienen bij de griffie van het kantongerecht, dit kan pas na de geboorte.

Advies: erken je kind (als je dit wilt) vroeg in de zwangerschap. Stel dat je kind ergens in de zwangerschap komt te overlijden en je hebt de erkenning nog niet geregeld dan komt het kind niet op jouw naam te staan. Vooral in deze moeilijke, emotionele situaties kan het heel zwaar zijn te moeten verwerken dat je een doodgeboren kindje hebt gekregen wat niet officieel jouw kind is.

Je kunt als gehuwde man een kind erkennen van een andere vrouw, dan waarmee je getrouwd bent. Dit kan als:

– de band tussen jou en de moeder vergelijkbaar is met een huwelijk.
– de band tussen jou en het kind hecht en persoonlijk is.

De rechter bepaalt of aan de voorwaarden is voldaan. Voor het indienen van zo’n verzoek heb je een advocaat nodig die gespecialiseerd is in het personenrecht en familierecht.

Als een vrouw nog getrouwd is met een andere man dan de vader van haar kind, dan is het niet mogelijk voor de vader om het kind te erkennen. Alleen als de echtgenoot van de vrouw het vaderschap officieel ontkent kan de vader alsnog zijn kind erkennen.

Als je je kind erkend hebt, betekent dit nog niet dat je ouderlijk gezag hebt, dit moet je apart regelen. Pas als je het ouderlijk gezag hebt, mag je beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van jouw kind. Bij een geregistreerd partnerschap wordt de partner automatisch erkent als ouder.[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Geboorteverlof voor partners”]Geboorteverlof voor partners

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 2020 is er nog een aanvullend geboorteverlof bij. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020: 5 weken

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

UWV-uitkering tijdens aanvullend geboorteverlof

Werkgevers kunnen voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon).[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Hoe kan ik mijn zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen”]Hoe kan ik mijn zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen?

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag u gespreid opnemen.

Zwangerschapsverlof berekenen

Uw zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van uw bevalling. Het begin van uw verlof berekent u door vanaf de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen. U moet uiterlijk 4 weken voor de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Wat u minder aan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, telt u op bij uw bevallingsverlof. Gaat u bijvoorbeeld 5 weken voor de dag na de uitgerekende datum met verlof, dan telt u 1 week op bij uw bevallingsverlof. Wordt uw kind later dan de uitgerekende bevallingsdatum geboren, dan wordt uw bevallingsverlof hierdoor niet korter.

Bevallingsverlof berekenen

Uw bevallingsverlof gaat in op de dag na uw bevalling. Het verlof duurt minstens 10 weken. Ook als uw baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan langer dan 16 weken.

Baby te vroeg geboren

Is uw baby te vroeg geboren? Dan telt u de dagen dat uw zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij uw bevallingsverlof. De totale verlofperiode is altijd 16 weken. Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 1 week voor die datum geboren. U heeft dan 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 16 weken verlof.

Baby te laat geboren

Wordt uw baby geboren na de uitgerekende bevallingsdatum? Dan telt u de dagen tussen geboorte en uitgerekende bevallingsdatum op bij de termijn van 16 weken. De totale verlofperiode duurt dan langer dan 16 weken. Een voorbeeld: u stopt 6 weken voor de dag na de uitgerekende datum met werken. Uw baby wordt 2 weken na deze datum geboren. U heeft dan 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 18 weken verlof.

Zwangerschapsverlof bij uitkering

Bent u zwanger en krijgt u een WW-, ziektewet- of  loongerelateerde WGA-uitkering van UWV? Dan gaat uw verlof in tussen 6 en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende bevallingsdatum. U bepaalt zelf op welke dag u het verlof laat ingaan.

Bevallingsverlof in delen opnemen

Sinds 1 januari 2015 kunt u de laatste periode van uw bevallingsverlof in delen opnemen. Het gaat om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van uw bevalling. Dit deel van het verlof kunt u gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. U doet dit in overleg met uw werkgever. De totale duur van het verlof verandert hierdoor niet. Ook uw uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde. UWV betaalt de uitkering uit alsof u het verlof in een aaneengesloten periode opneemt. Wilt u de laatste periode van uw verlof in delen opnemen? Dan vraagt u dit uiterlijk 3 weken na het begin van uw bevallingsverlof aan bij uw werkgever. Uw werkgever stemt binnen 2 weken met uw verzoek in. Hij mag dit alleen weigeren als het bedrijf ernstig in de problemen komt.

Extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Als uw kind langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kunt u recht hebben op extra bevallingsverlof. Zo kunt u uw kind een aantal weken thuis verzorgen. Voor verlenging van het bevallingsverlof geldt dat:

– u geen extra verlof krijgt over de 1e week dat uw baby in het ziekenhuis lag. Als uw baby bijvoorbeeld 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, kan uw verlof 1 week langer duren.
– afhankelijk van de situatie kunt u maximaal 10 weken extra bevallingsverlof krijgen. Er geldt wel een week ‘eigen tijd’, omdat het niet ongebruikelijk is dat een kind na de geboorte een korte periode in het ziekenhuis verblijft. Kijk op de website van het UWV hoe u dit extra bevallingsverlof berekent.

Zwangerschapsverlof en feestdagen

Valt uw zwangerschapsverlof of bevallingsverlof samen met een feestdag? Dan krijgt u geen extra verlof. Ook heeft u geen recht op een vergoeding. Zwangerschapsverlof en de eerste 6 weken van het bevallingsverlof moet u altijd aaneengesloten opnemen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met feestdagen en dergelijke. U kunt een verlofdag die op een feestdag valt niet alsnog op een ander moment opnemen.

Andere afspraken cao

In uw cao kunnen andere afspraken staan over zwangerschapsverlof en feestdagen. Bijvoorbeeld dat u tijdens een feestdag uw verlof op een ander moment mag opnemen. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken.

[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Hoe kan ik zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering aanvragen”]Hoe kan ik zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering aanvragen?

Als je werkt vraag je zwangerschapsverlof aan bij je werkgever. Heb je een uitkering dan vraag je verlof en uitkering aan bij het UWV. Als zelfstandige kan je mogelijk een uitkering bij UWV aanvragen.

Als je dit bij je werkgever moet aanvragen doe je dit uiterlijk 3 weken voordat het verlof in gaat. Dat is ten minste 7 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum, want je zwangerschaps verlof begint uiterlijk 4 weken voor deze datum.

De werkgever mag het verlof niet weigeren. krijg je toch te horen dat het niet akkoord is dan kan je hierover contact opnemen met de ondernemingsraad of de medezeggenschapsraad van deze organisatie.

Zwangerschapsuitkering via de werkgever

Tijders je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof heb je recht op een zwangerschapsuitkering. Je werkgever vraagt deze aan bij het UWV. Meestal ontvangt je werkgever de uitkering. Hij betaald dan je loon gewoon door tijdens je verlof.
De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van je dagloon. Maar het is niet meer dan het maximu mdagloon. Een lager inkomen tijdens een voorafgaande ziekte- of verlofperiode heeft geen invloed op de hoogte van je uitkering.

WAZO-uitkering via UWV

Bent je zwanger en krijg je een WW-, ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering van UWV? Dan heb je  tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) in plaats van je huidige uitkering. WAZO staat voor Wet arbeid en zorg. Je vraagt de uitkering minimaal 8 weken voor je uitgerekende bevallingsdatum aan bij UWV.

Zwangerschapsverlof en zwangerschapsuitkering zelfstandige

Heb je een eigen bedrijf en ben je zwanger? Mogelijk kom je  in aanmerking voor een ZEZ-uitkering. ZEZ staat voor de regeling Zelfstandige en Zwanger. Voor de periode rond de bevalling kan je een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen bij UWV. Deze ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken.

Extra bevallingsverlof na ziekenhuisopname baby (‘couveuseregeling’)

Heeft je  kind langer dan een week in het ziekenhuis gelegen? Dan kan je bevallingsverlof maximaal 10 weken langer duren.

Je vraagt de uitbreiding van je bevallingsverlof aan bij je werkgever. Als je een uitkering heeft, vraag je dit aan bij UWV.

[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Hoe krijg ik als minderjarige het gezag”]Hoe kan ik als minderjarige gezag over mijn kind krijgen?

Je moet 18 jaar of ouder (meerderjarig) zijn om gezag te mogen uitoefenen over een kind. Ben je een moeder van 16 of 17 jaar? Of zul je 16 jaar zijn als je kind geboren wordt? Dan kun je de rechter vragen om je meerderjarig te verklaren. Zo kun je toch het gezag over je kind krijgen.

Aanvragen gezag door moeder van 16 of 17 jaar

Ben je een moeder van 16 of 17 jaar? Of zul je 16 jaar zijn als je kind geboren wordt? Dan kun je de kinderrechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Zo krijg je het ouderlijk gezag over je kind. Je bent daardoor verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kind. De rechter geeft een meerderjarigheidsverklaring als hij dit in het belang vindt van jou en je kind.

Voogdij over je kind

Ben je minderjarige moeder en is de vader ook onder de 18? Dan moet iemand anders het gezag over jouw kind uitoefenen. Je kind krijgt dan een voogd als je je niet meerderjarig hebt laten verklaren.

Moeder die meerderjarig wordt

Ben je moeder en 18 geworden? Dan ben je meerderjarig. Je krijgt automatisch het gezag over jouw kind. Dat is niet zo als de vader of een voogd in de tussentijd het gezag al gekregen heeft. Je kunt dan aan de rechter vragen om het gezag over het kind alsnog aan jou te geven.

Meerderjarig

Je bent in elk geval meerderjarig als:

– je 18 jaar bent
– je als moeder van een kind 16 of 17 jaar bent en de rechter je meerderjarig heeft verklaard.[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Naamskeuze”]Waar moet ik aan denken als ik de voornaam voor mijn kind kies?

Jullie zijn vrij in het kiezen van een voornaam van jullie kindje, maar die mag niet ongepast zijn. De ambtenaar van de burgelijke stand beslist en kan een voornaam weigeren.

Enkele voorbeelden van ongepaste voornamen zijn:

– Bespottelijke namen
– Scheldwoorden
– Naam die bestaat uit heel veel namen
– Bestaande achternaam, tenzij ook een bestaande voornaam is zoals bijv. Roos.

U bent vrij in het kiezen van een voornaam voor uw kind, maar die mag niet ongepast zijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist en kan een voornaam weigeren.

Enkele voorbeelden hier van zijn:

– Je mag geen naam kiezen waarvan ook een achternaam bestaat. Dus Van den Bergh of Meijer zijn niet toegestaan als voornaam, maar wel Bloem of Achmed.

– De naam mag niet ‘ongepast’ zijn. Maar wat is ongepast? De beslissing hierover ligt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zo is de naam Rolls Roys in 1977 door een ambtenaar in Arnhem geweigerd. Andere voorbeelden zijn: Geisha (Groningen, 1985) en Miracle of Love (Amsterdam, 1997). Maar het kan gekker! Wat te denken van Moon Unit en Dweezil (kinderen van Frank Zappa) of Dandelion (paardebloem, dochter van Keith Richards) of Apple (de dochter van Gwyneth Paltrow).

Ambtenaar burgerlijke stand weigert voornaam

Jullie kunnen een nieuwe naam bedenken als de ambtenaar van de burgelijke stand de gekozen voornaam weigert Doe je dat niet, dan geeft de ambtenaar jullie kindje een voornaam. Zijn jullie het hier niet mee eens, dan kunnen jullie binnen 6 weken de rechtbank verzoeken de voornaam te wijzigen. Jullie hebben een advocaat nodig om dit te regelen.

Voornaam kind met een buitenlandse of dubbele nationaliteit

Jullie mogen jullie kindje een Nederlandse voornaam geven ook al heeft het een buitenlandse of dubbele nationaliteit. Houd er wel rekening mee dat sommige landen de keuze voor Nederlandse voornamen niet accepteren. Willen jullie hier meer over weten? vraag dan advies bij bijvoorbeeld het consultaat.

Gekozen voornaam wijzigen

Willen jullie de gekozen voornaam van jullie kindje wijzigen? Bij minderjarigen moet de wettelijke vertegenwoordiger een verzoek doen bij de rechtbank. Dit is een van de ouders of de voogd.[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Opname levenloos geboren kind in BRP”]Opname levenloos geboren kind in Basisregistratie Personen

Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen ook worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Ouders kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Wanneer het kindje geboren werd, maakt niet uit.

Voor alle levenloos geboren kinderen mogelijk

Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde. Alle levenloos geboren kindjes kunnen in de BRP geregistreerd worden. Ook maakt het niet uit wanneer het kind geboren werd. Dat mag bijvoorbeeld ook al 30 jaar geleden zijn.

Ingeschreven ouders doen het verzoek voor zichzelf

Ouders kunnen een verzoek doen om hun levenloos geboren kind in de BRP te registreren. Het is niet verplicht. Ouders kunnen het verzoek alleen doen als zij op het moment van de geboorte in Nederland woonden. En stonden ingeschreven in de BRP. Ze doen het verzoek bij de gemeente van hun woonplaats. Een ouder kan het verzoek alleen doen voor zichzelf. Een ouder kan dit niet doen namens een partner .

Benodigde akten

Voor in Nederland levenloos geboren kinderen is een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand nodig  voor opname in de BRP. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze akten op. De ambtenaar van de burgerlijke stand houdt daarbij rekening met individuele omstandigheden. Deze ambtenaar mag dit doen, want heeft als bestuursorgaan een eigen discretionaire bevoegdheid.

Gevolgen van opname in de BRP

Na de opname in de BRP kunnen de ouders de naam van het kind zien via MijnOverheid.nl. Ook komt het kind op een uittreksel van de BRP te staan. Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand kan de gegevens van het kind ook zien. Andere overheidsinstanties zien die gegevens niet.

Wanneer is registratie van ongeboren kind niet mogelijk?

In de volgende gevallen is registratie van uw levenloos geboren kind in de BRP niet mogelijk:

– Je woonde op het moment van de geboorte niet in Nederland en stond niet ingeschreven in de BRP.
– Je heeft sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond. Er is dan geen persoonslijst van u in de BRP, waarop de registratie kan worden bijgeschreven.[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Ouderlijk gezag”]Wanneer krijg ik gezag over een kind?

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag je niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben. Heeft geen van de ouders het gezag, dan wijst de rechter een voogd aan.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap: automatisch gezag

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijg je automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die je krijgt of adopteert. Als man ben je voor de wet ook automatisch de vader. Je hoeft het kind niet te erkennen. Ook als je niet de biologische vader bent van het kind.

Trouw je als ouders na de geboorte van jullie kind? Of ga je dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijg je ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat jij als vader of duomoeder het kind hebt erkend.

Scheiding: beide ouders houden gezag

Beide ouders houden het ouderlijk gezag over de kinderen na een scheiding. Behalve als de rechter een andere beslissing neemt.

Geen huwelijk of geregistreerd partnerschap: alleen moeder heeft gezag

Ben je als ouders niet met elkaar getrouwd en hebben jullie ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijg je niet automatisch samen ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Willen jullie samen het gezag uitoefenen? Dan moeten jullie bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen. Voorwaarde hierbij is dat je als vader of duomoeder het kind hebt erkend.

Ouderlijk gezag ongehuwde moeder

Ben je niet getrouwd als moeder maar wel meerderjarig? Dan krijg je automatisch het ouderlijk gezag.

Ouderlijk gezag minderjarige moeder

Ben je minderjarig bij de geboorte van je kind? Dan benoemt de rechter een voogd. Word je 18 jaar? Dan kun je de rechter vragen om het ouderlijk gezag aan jou over te dragen. Ben je 16 of 17 jaar bij de geboorte van je kind? Dan kan de rechter je onder bepaalde voorwaarden meerderjarig verklaren en het ouderlijk gezag geven.

Gezamenlijk gezag 2 vrouwen over kind

Ben je als moeder getrouwd met een andere vrouw? Of heb je een geregistreerd partnerschap met een andere vrouw? Dan krijgen jullie allebei automatisch ouderlijk gezag als beide vrouwen volgens de wet de moeder van het kind zijn. Jullie hebben beiden automatisch het gezag wanneer:

– het kind is geboren binnen je huwelijk of geregistreerd partnerschap
– en alleen de geboortemoeder de moeder is, terwijl er volgens de wet geen vader is. Dit is het geval bij een anonieme donor of een bekende donor die het kind niet heeft erkend.

Adopteren 2 vrouwen samen een kind? Of adopteert een vrouw het kind waarvan de andere vrouw de moeder is (partneradoptie)? Dan krijgen beide vrouwen automatisch gezamenlijk het gezag.

Gezamenlijk gezag 2 mannen over kind

Ben je als man getrouwd met een andere man of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan krijg je alleen gezamenlijk gezag over een kind na een beslissing van de rechter. Als 2 mannen een  kind adopteren, krijgen zij automatisch allebei het gezag.

Ouders geen gezag: voogdij

Heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind? Dan is er sprake van voogdij. Bijvoorbeeld als de ouders allebei zijn overleden. Ook een gecertificeerde instelling (een stichting jeugdbescherming bijvoorbeeld) kan de voogdij over een kind hebben.[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Ouderschapsverlof en inkomsten”]Wat betekent ouderschapsverlof voor mijn inkomen?

Je hebt geen recht op salaris voor de uren waarvoor je ouderschapsverlof opneemt. Sommige werkgevers betalen het loon (gedeeltelijk) door tijdens het verlof. Omdat je inkomen daalt, kan je mogelijk een (hogere) toeslag of uitkering krijgen.

Ouderschapsverlof is onbetaald

Voor de uren waarin je ouderschapsverlof hebt, krijg je geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van de cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Inkomen onder sociaal minimum

Het is mogelijk dat je inkomen door het ouderschapsverlof onder het sociaal minimum komt. Dit is het bedrag dat je nodig hebt om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Je kan dan misschien aanvullende bijstand krijgen. Informeer bij de gemeente naar de voorwaarden.

Ouderschapsverlof en toeslagen belasting

Tijdens je ouderschapsverlof kan je inkomen dalen. Hierdoor verandert mogelijk de hoogte van kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag. De verandering in je inkomen geef je door aan de Belastingdienst.

Ouderschapsverlof bij ziekte

Word je ziek tijdens het ouderschapsverlof? Dan betaalt de werkgever alleen de uren door die je zou werken. Het verlof loopt gewoon door, ook als je ziek bent door de zwangerschap of bevalling.[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Recht op ouderschapsverlof”]Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Er zijn meerdere regels die bepalen of je recht hebt op ouderschapsverlof. Als je recht hebt, dan krijg je maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt.

Regels ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:

– Je kan ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
– Voor elk kind heb je recht op ouderschapsverlof.
– Je kan voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. Je hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken.
– Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
– Bij een tweeling heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof.
– Je kan ouderschapsverlof bij je werkgever aanvragen zodra je in dienst bent.
– Je kan ouderschapsverlof krijgen voor je kind, adoptiekind of erkend kind.
– Je kan ook ouderschapsverlof opnemen voor je pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Je kind moet dan wel bij je wonen volgens de basisregistratie personen.

Ouderschapsverlof en zwaarwegend dienstbelang

De werkgever kan je vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2019. Het veranderde rooster geldt voor het hele ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof op feestdagen

Valt je ouderschapsverlof samen met een feestdag? Dan geldt die dag gewoon als ouderschapsverlof. Je hebt op die dag geen recht op een vergoeding. In overleg met je werkgever kan je hierover wel afspraken maken.

Ouderschapsverlof en werkloosheid

Als je werkloos raakt, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van je werkloosheid.

Ouderschapsverlof tijdens re-integratieproces

Het is wettelijk mogelijk ouderschapsverlof op te nemen als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Maar het verlof kan problemen geven bij je re-integratie. Je moet er samen met je werkgever voor zorgen dat je weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Je bent verplicht hieraan mee te werken. De bedrijfsarts of arbodienst kan in eerste instantie adviseren of het verlof de re-integratie in de weg staat.[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Tips bij het kiezen van een naam”]Tips babynamen kiezen

Deze tips kunnen je op weg helpen bij het kiezen van jullie babynaam:

– Zeg de naam in combinatie met de achternaam hard op. Zo hoor je de klank en de ritme van de combinatie. Een langere achternaam is vaak mooier gecombineerd met een kortere voornaam.

– Voor een mooiere klank kan je beter een voornaam niet laten eindigen met de zelfde klank als waarmee de achternaam begint.

– Houd er rekening mee dat de naam van je kindje levenslang mee gaat. Ook voor een volwassen persoon moet de naam leuk en gepast blijven.
Op latere leeftijd kan je kind er voor kiezen zijn of haar achternaam te laten wijzigen, maar deze procedure neemt enige tijd in beslag en kosten met zich mee.
Voorkomen is in dit geval is dus een betere optie!

– Let bij het kiezen van de naam ook op de Initialen. Het is lastig al meerdere gezinsleden dezelfde voorletters hebben (bijvoorbeeld als je  kinderen beide met de letter B beginnen komt de post later op  B. (achternaam) binnen.. dit kan voor verwarring zorgen.)  Let er ook op dat de reeks die ontstaat niet tot pest gedrag kan overgaan. Denk bijvoorbeeld aan de initialen als S.O.A, S.M, N.S.B… helaas zijn er mensen die deze initiale wel gekregen hebben en dit is geen pretje en een makkelijke manier dat je kindje gepest kan gaan worden. (Dit kan zowel op vroegere of latere leeftijd)

– Heb je een originele niet vaak gehoorde naam in gedachten? Dan is het misschien leuk om de betekenis te bekijken via bijvoorbeeld Google. Je komt er dan ook gelijk achter of deze naam altijd nog zo leuk is.. nu je de betekenis er van weet.

– Krijgt je kind een achternaam die veel voorkomt? Dan is het handig om een minder gebruikelijke voornaam te kiezen. Zo voorkom je verwarring met mensen met dezelfde naam.

– Vind je een afwijkende spelling leuk, besef dan wel dat je kind zijn naam steeds zal moeten spellen. Let er ook op dat mensen de naam kunnen uitspreken.

– Wanneer je een mooie naam hebt gevonden, laat die naam dan even bij je bezinken. Wat soms op het eerste gezicht leuk lijkt, kan op een ander moment toch minder lijken. Kijk na enkele dagen of je die naam nog steeds mooi vindt. Een goede naam is een naam die naast mooi ook goed bij je aanvoelt.

Heb je nog op of aanmerkingen of misschien nog meer tips, laat ons dit weten en we passen het lijstje aan. [/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Wanneer kan ik als partner geboorteverlof opnemen”]Wanneer kan ik als partner geboorteverlof opnemen?

Als partner zijnde kan je geboorteverlof opnemen als je vrouw of partner is bevallen. Dit moet je wel doen binnen 4 weken nadat jullie kindje geboren is. Dit geld ook als het kind eerst nog een tijdje in het ziekenhuis moet blijven. De periode van 4 weken verschuift daar door niet.

Wie is de partner van de moeder?

Geboorteverlof is voor de partner van de moeder. Meestal is dit de vader van het pasgeboren kind. Je bent de partner van de moeder:

– als je met haar getrouwd bent
– als je haar geregistreerde partner bent
– als je ongehuwd met haar samenwoont
– als je haar kind erkent.

Je werkgever informeren over geboorteverlof

Informeer je werkgever vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte wanneer je het geboorteverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. Je werkgever mag dit verlof niet weigeren.[/dt_sc_toggle][dt_sc_toggle title=”Zwangerschapsverklaring”]Zwangerschapsverklaring.

Een zwangerschapsverklaring is een officieel document dat bewijst dat je zwanger bent. Je huisarts, verloskundige of gynaecoloog verstrekt dit document. Op de zwangerschapsverklaring staat aangegeven dat je zwanger bent en wanneer je uitgerekende datum is. Deze verklaring heb je nodig voor je werkgever en als je met het vliegtuig gaat. Je kunt je zwangerschapsverklaring het beste zo snel mogelijk aanvragen.

Hoe vraag je een zwangerschapsverklaring aan?

De meeste vrouwen hoeven niet specifiek naar een zwangerschapsverklaring te vragen, maar krijgen dit document bij het eerste of tweede bezoek aan de verloskundige of arts. Mocht je de zwangerschapsverklaring niet gekregen hebben, vraag er dan zelf naar. Vaak wordt de verklaring maar een keer verstrekt, zorg dus dat je het goed bewaart en eventueel een aantal kopieën maakt.

Je werkgever en zwangerschapsverlof.

Lever de zwangerschapsverklaring zo snel mogelijk in bij je werkgever. Dit is van belang vanwege twee redenen:

– Je rechten tijdens je zwangerschap

Je hebt pas recht op wettelijke bescherming tijdens je werk, als je werkgever officieel op de hoogte is van je zwangerschap. Dit is vooral belangrijk als je fysiek zwaar werk verricht of met gevaarlijke stoffen werkt. Met een zwangerschapsverklaring heb je recht op aanpassingen in je werkzaamheden, waardoor je werk veilig blijft voor jou en je baby.

– Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Je werkgever heeft jouw zwangerschapsverklaring nodig om je verlof aan te vragen bij de officiële instanties. Uiterlijk 2 weken voordat je zwangerschapsverlof ingaat, vraagt je werkgever de bevallingsuitkering aan bij het UWV. Het UWV heeft op zijn beurt weer je zwangerschapsverklaring om de aanvraag goed te verwerken. Ben je zelfstandig of ZZP’er? Ook dan heeft het UWV een zwangerschapsverklaring nodig. Hoe je dit regelt, lees je in Zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen & ZZP’ers.

Met het vliegtuig tijdens je zwangerschap

Als je van plan bent om op vakantie te gaan met het vliegtuig of veel reist voor je werk, heb je ook een zwangerschapsverklaring nodig. Luchtvaartmaatschappijen kunnen vragen naar je zwangerschapsverklaring, omdat ze op de hoogte moeten zijn van de duur van je zwangerschap. De meeste luchtvaartmaatschappijen nemen geen vrouwen aan boord die langer zwanger zijn dan 7 maanden, vanwege het risico van een bevalling in het vliegtuig.

Checklist vliegen tijdens je zwangerschap:

– Sommige maatschappijen laten vrouwen tot 36 weken zwangerschap vliegen, check dus van tevoren hoe dit geregeld is bij de luchtvaartmaatschappij waarmee jij vliegt.

– Zorg dat je de zwangerschapsverklaring bij je hebt tijdens het inchecken.

– Sommige maatschappijen vragen naar een aanvullende gezondheidsverklaring (‘Fit to Fly’), waarin staat dat je gezond genoeg bent om te vliegen. Hiervoor kun je terecht bij je verloskundige of arts.

– Bereid je goed voor op de vlucht.

[/dt_sc_toggle][/dt_sc_toggle_group][dt_sc_tab title=”Pregnancy” tab_id=”def1460537398-2-89″][/dt_sc_tab][dt_sc_tab title=”Post Pregnancy” tab_id=”1460538418255-2-5″][/dt_sc_tab][dt_sc_tab title=”Baby Care” tab_id=”1460538432401-3-3″][/dt_sc_tab]