Tot hoeveel weken kan ik een abortus laten uitvoeren?

Het zijn de minder leuke dingen waar je over na wilt denken. Maar soms is een zwangerschap totaal niet gewenst. Dit kan om diverse redenen zijn en helaas zijn er dan ook minder leuke momenten waar je in terecht komt.

Dit onderwerp is niet omdat we dit graag willen aanspreken maar er zijn ook mensen die er wel vragen over hebben. We hebben hier helaas al een vraag gehad van een erg jong persoon en dat soort situaties zet je dan toch wel aan het denken.

Je moet er bij stil staan dat een abortus maar uitgevoerd mag worden tot de 24ste week van de zwangerschap. Artsen gaan in de praktijk uit van 22 weken. Daarna kan een abortus alleen om zeer zwaarwegende medische redenen.

Abortus tot 16 dagen overtijd

Als je 16 dagen overtijd bent, heb je geen verplichte bedenktijd van 5 dagen voor een vroege abortus of wel een overtijdsbehandeling. Alleen een abortuskliniek of ziekenhuis met een vergunning van het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport mag een vroege abortus uitvoeren. De zwangerschap kan zowel medicamenteus doormiddel van de abortuspil als instrumenteel afgebroken worden.

Sommige huisartsen vinden dat zij zelf ook een abortuspil mogen geven, maar zij hebben geen vergunning.

Abortus tot 24 weken

Abortus mag tot de vrucht buiten je lichaam kan overleven. Die grens ligt strafrechtelijk bij 24 weken. Artsen houden in de praktijk 22 weken als grens aan, dat is omdat zij tot op 2 weken nauwkeurig de duur van een zwangerschap kunnen bepalen.

Zwangerschapsafbreking na 24 weken

Na 24 weken mag een arts een zwangerschap alleen afbreken als er zwaarwegende medische redenen voor zijn, bijvoorbeeld als de ongeborene niet levensvatbaar is.