Behandeling gehoorverlies.

Welke soorten gehoorverlies zijn er?

Jullie kind kan gehoorverlies hebben aan één oor of aan beide oren. Het kan daarbij gaan om een tijdelijk of blijvend gehoorverlies.

Tijdelijk gehoorverlies:
Het gehoorverlies kan veroorzaakt worden door vocht in het middenoor. In zo’n geval gaat het om een tijdelijk gehoorverlies. Het middenoor is het deel van het oor tussen trommelvlies en slakkenhuis. Hierin zitten de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel).

Blijvend gehoorverlies:
Het kan ook zijn dat het gehoorverlies van uw kind voor altijd is. Meestal zit de oorzaak daarvan in het binnenoor, in het zogeheten ‘slakkenhuis’. Een blijvend gehoorverlies kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een infectie tijdens de zwangerschap of zuurstoftekort tijdens de geboorte. De oorzaak kan ook erfelijk zijn.

Gehoorverlies aan één oor:
Als jullie kind een blijvend gehoorverlies heeft aan één oor, loopt de taal- en spraakontwikkeling geen gevaar. Het is wel nodig dat u er rekening mee houdt. In een rumoerige omgeving zal jullie kind bijvoorbeeld moeite hebben om iemand te verstaan. Het Audiologisch Centrum zal jullie adviezen geven over de begeleiding van jullie kind.

Gehoorverlies aan beide oren:
Heeft jullie kind aan beide oren blijvend gehoorverlies? Dan zijn de volgende maatregelen mogelijk:

– Jullie kind kan een hoortoestel krijgen als jullie kind nog wat ‘restgehoor’ heeft. Hoortoestellen versterken het geluid. Dat wil niet zeggen dat een kind dan alles weer normaal kan horen. Het geluid kan vervormd klinken, vooral als de oorzaak van het gehoorverlies in het binnenoor of de gehoorzenuw zit. Toch leert een kind hiermee zo goed mogelijk gebruik te maken van alle geluidssignalen.

– Als jullie kind echt doof blijkt te zijn, hebben hoortoestellen geen zin. In dat geval kunnen eventueel gehoorimplantaten worden aangebracht (‘cochleaire implantaten’) waarmee de gehoorzenuw rechtstreeks gestimuleerd wordt. Dat gebeurt met een operatie.

– Jullie kunnen ook begeleiding krijgen om de taal- en spraakontwikkeling van jullie kind te stimuleren en om jullie te adviseren en ondersteunen bij de opvoeding en begeleiding van jullie kind. Daarnaast kunnen jullie , jullie kind en de overige gezinsleden zonodig gebarentaal leren.