Begeleiding krijgen pleegzorg organisatie

De opvoeding van een pleegkind is anders dan die van een eigen kind. Een pleegkind heeft vaak al veel meegemaakt voordat het bij pleegouders komt wonen. Dat heeft invloed op de houding en het gedrag van een kind.

Officiële pleegouder krijgt ondersteuning

Als pleegouder voedt u het pleegkind niet alleen op. U krijgt ondersteuning van een pleegzorgbegeleider van de pleegzorgorganisatie:

  • De pleegzorgbegeleider heeft regelmatig een gesprek met het pleeggezin en komt regelmatig bij het pleeggezin op bezoek.
  • De pleegzorgbegeleider kan extra ondersteuning inschakelen als dat nodig is. Bijvoorbeeld door inzet van speltherapie of traumaverwerking.
  • en hulpverlener mag een hulpplan voor uw pleegkind niet alleen maken. Hij moet u als pleegouder daarbij betrekken.
  • Ook heeft u recht op goede informatie om als pleegouder goed voor uw pleegkind te kunnen zorgen.

Organisaties van en voor pleegouders

Er zijn verschillende organisaties waar u terecht kunt voor informatie over pleegouder worden. Bijvoorbeeld Pleegzorg Nederland of de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).

Juridische vragen over pleegzorg

Voor juridische vragen over pleegzorg kunt u terecht bij de helpdesk van de NVP.

Bron: Rijksoverheid