Procedure pleegzorg starten

U kunt de pleegzorg officieel regelen, al voor u het kind in huis neemt. De officiële pleegzorg voor een kind dat u kent, heet ook wel netwerkpleegzorg. Als u uw pleegkind officieel opvangt, krijgt u begeleiding van een pleegzorgorganisatie.

Als u de pleegzorg niet officieel regelt, krijgt u geen begeleiding van een pleegzorgorganisatie. U heeft ook geen recht op pleegvergoeding.

Pleegzorg officieel maken

Wilt u de pleegzorg officieel maken? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp en pleegzorg. Eerst bekijkt de gemeente welke hulp en ondersteuning het beste is voor het kind. Misschien komt de gemeente met een ander voorstel dan (alleen) pleegzorg. Is pleegzorg de beste oplossing voor het kind? Dan brengt de gemeente u in contact met de pleegzorgorganisatie in uw regio.

Onderzoek pleegzorgorganisatie

Voordat u officieel pleegouder wordt, moet u een aanmeldingstraject doorlopen. De pleegzorgorganisatie onderzoekt of u pleegouder kunt worden. En of u pedagogisch geschikt bent. Tijdens dit onderzoek let de organisatie onder meer op:

  • de leeftijd van het pleegkind;
  • de problematiek van het kind en de ouders;
  • de samenstelling van uw gezin;
  • de verwachte duur van de plaatsing.

De pleegzorgorganisatie informeert bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of er justitiële gegevens over u zijn. U heeft van de RvdK een Verklaring van Geen Bezwaar nodig.

Pleegcontract sluiten

Als u officieel pleegouder bent, sluit u een pleegcontract af met een pleegzorgaanbieder. Hierin staan afspraken over de manier waarop u het pleegkind verzorgt en opvoedt. Het pleegcontract geeft recht op een pleegvergoeding vanaf het moment dat het kind bij u komt wonen.

Bron: Rijksoverheid