Pleegouder voogdij krijgen

Als het pleegkind bij u verblijft, houden de eigen ouders het gezag over het kind. In bepaalde gevallen wordt dit gezag beperkt en krijgt iemand anders de voogdij. Dat betekent dat de ouders het gezag over hun kind kwijtraken. Een instelling voor jeugdbescherming krijgt dan meestal de voogdij.

Rechter beslist over voogdij

Voogdij betekent dat iemand anders dan de eigen ouders het gezag over een kind uitoefent. Een rechter beslist of iemand de voogdij krijgt over het kind. De rechter vraagt daarvoor vaak advies aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Pleegoudervoogd worden

Is de verwachting dat het kind voor lange tijd bij u blijft? Dan is het wellicht mogelijk dat u als pleegouder de voogdij krijgt. Dit heet ook wel pleegoudervoogdij. Uitgangspunt hierbij is dat het in het belang van het kind moet zijn.

U kunt alleen voogd zijn of met zijn tweeën, bijvoorbeeld met uw partner. Als u de voogdij krijgt over uw pleegkind bent u de wettelijke vertegenwoordiger. U kunt dan belangrijke beslissingen over uw pleegkind nemen. Bijvoorbeeld over schoolkeuze, medische behandelingen of de zorgverzekering.

De pleegoudervoogdij eindigt als het pleegkind met 18 jaar meerderjarig wordt.

Er zijn diverse websites waar u meer informatie kunt vinden over dit onderwerp.

Bron: Rijksoverheid