Netwerkpleegouder worden?

Regelmatig zien we vragen over pleegouder worden, omdat we hier zelf niet veel ervaring mee hebben zijn we gaan rond kijken bij diverse instanties en hebben we contacten gehad. Hier onder vind u informatie over het worden van een netwerkpleegouder.

Iemand in uw omgeving kan uw hulp inroepen bij de opvang van zijn of haar kind(eren). Voor het kind kan het een goede oplossing zijn om tijdelijk bij bekende personen te verblijven. En in een vertrouwde omgeving te blijven. Het kind kan dan bijvoorbeeld op dezelfde school blijven.

U kunt dit officieel regelen, al voor u het kind in huis neemt. De officiële pleegzorg voor een kind dat u kent, heet ook wel netwerkpleegzorg. Als u officieel pleegouder wordt van een kind, krijgt u hulp of begeleiding van een pleegzorgorganisatie. U heeft ook recht op pleegvergoeding.

Gemeente bekijkt hulpvraag kind

De gemeente bekijkt samen met de ouders en u eerst welke hulp en ondersteuning het beste is voor het kind. Misschien komt de gemeente met een ander voorstel dan (alleen) pleegzorg. Is pleegzorg de beste oplossing voor het kind? Dan brengt de gemeente u in contact met de pleegzorgorganisatie in uw regio.

Onderzoek pleegzorgorganisatie

Voordat u officieel pleegouder wordt, moet u een traject doorlopen. Allereerst is er een check om te kijken of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Bijvoorbeeld aan de minimumleeftijd van 21 jaar. Ook heeft u een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming nodig.

De pleegzorgorganisatie onderzoekt of u pleegouder kunt worden. En of u daarvoor pedagogisch geschikt bent. Tijdens dit onderzoek let de organisatie onder meer op:

 • de leeftijd van het pleegkind;
 • de problematiek van het kind en de ouders;
 • de samenstelling van uw gezin;
 • de verwachte duur van de plaatsing.

Pleegkind uit buitenland

Gaat u een pleegkind opvangen van naaste familie uit het buitenland? U kunt alleen een pleegkind uit het buitenland opvangen als u naaste familie bent. Onder naaste familie vallen:

 • grootouders
 • (half)broers
 • (half)zussen
 • zwagers
 • schoonzussen
 • ooms
 • tantes.

Het pleegkind kan in het land van herkomst niet verzorgd worden door naaste bloed- of aanverwanten. De opname van het kind in het pleeggezin in Nederland vloeit voort uit een soort morele verplichting. De IND heeft hierover meer informatie.

bron: rijksoverheid