Voogdij

Wanneer krijg ik de voogdij over een kind? 

Voogdij is gezag over een minderjarig kind. Ouders kunnen in een testament voogden aanwijzen. Dit kan ook in het gezag register geregistreerd worden.  Dit is handig voor mocht er onverwachts iets gebeuren en u wilt dat u kind goed terecht komt.

Eisen voogd

U kunt voogd worden als u meerderjarig bent. Ook mag u niet onder curatele staan en niet lijden aan een geestelijke stoornis.

Ouders kunnen 1 of 2 personen aanwijzen als voogd, dit kan op de volgende manieren:

  • Ouders kunnen u als voogd aanwijzen door dit in het gezag register te laten registeren.
  • Ouders kunnen in een testament bij de notaris laten vastleggen dat zij u aanwijzen als voogd. Na hun overlijden krijgt u dan als voogd het gezag over hun kind indien u daarmee instemt. De voogdij vastleggen in een testament kan zelfs voordat het kind geboren is.

Als ouders dit niet vastleggen voor het overlijden dan zal de rechtbank een voogd benoemen. Dit word dan in eerste instantie binnen de familie bekeken. Mocht dit niet lukken is er een mogelijkheid dat de rechtbank een jeugdinstelling tot voogd benoemt.

Als ouders het gezag verliezen dan zal ook de rechter een voogd benoemen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij ziekte. Of andere maatregelen die er genomen moeten worden. Soms kiest de rechter een tijdelijke voogd. Dat zal dan een gecertificeerde jeugdinstelling zijn. Bijvoorbeeld als de ouders de opvoeding niet aankunnen en hierbij in grijpen nodig is.

Voogd worden is niet verplicht.

U bent niet verplicht om voogd te worden. Uw voogdij begint pas als u daar zelf mee instemt. Daarvoor legt u een bereidverklaring af bij de griffie van de rechtbank. Als u deze weigert dan zoekt de rechter een ander geschikt persoon.