Kindgebonden budget 2021

Ik lees net voor me zelf een voordelig bericht, en denk dat de meeste van jullie hier al van op de hoogte zijn, maar toch wilde ik het nog even extra onder de aandacht brengen.
Namelijk het onderstaande:

In 2021 krijgen gezinnen met 3 of meer kinderen meer kindgebonden budget. Het maximumbedrag vanaf het derde kind wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd. Van € 297 naar € 919 per jaar.

Hebt u 3 of meer kinderen? Dan krijgt u waarschijnlijk meer geld in het nieuwe jaar. Hoe hoog dat bedrag is, kunt u zien in Mijn toeslagen. Of u kijkt op uw bankrekening: de 1e betaling voor 2021 is op 21 december.

Hebt u 3 of meer kinderen, maar krijgt u nu geen kindgebonden budget? Maar wel een andere toeslag? En hebt u wel recht op kindgebonden budget in 2021? Dan krijgt u automatisch kindgebonden budget in 2021. U hoeft daar niets voor te doen. Hoe hoog dat bedrag is, kunt u zien in Mijn toeslagen. Of u kijkt op uw bankrekening: de 1e betaling voor 2021 is op 21 december.

Hebt u 3 of meer kinderen, maar krijgt u nu geen kindgebonden budget? En ook geen andere toeslag? En denkt u wel recht te hebben op kindgebonden budget in 2021? Maak dan een proefberekening. Als u in aanmerking komt, kunt u het kindgebonden budget aanvragen via Mijn toeslagen.

bron: Belastingdienst